Forslaget er ingen helsereform

Rusreformen endrer i noen lovformuleringer, men den gir ikke en krone ekstra til nye hjelpetiltak eller til å bedre kapasiteten i behandlingstilbudet. Forslaget innebærer ingen opprettelse av nye former for tjenestetilbud, verken i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås ingen nye rettigheter til tjenester til personer med rusproblemer eller rusbrukslidelser. I stedet for dette forslaget trenger vi en behandlingsreform som sikrer folk den hjelp de trenger når de trenger den. I tillegg må vi ikke bare stoppe kuttene i kriminalomsorgen, men øke bevilgningene.