Vanlige spørsmål

Jeg er ikke en forelder, kan jeg likevel signere?

Ja, absolutt. Alle som er enige i budskapet til oppropet kan signere. 

Hvordan behandles underskriftene?

Du skriver under på oppropet ved å fylle ut skjema på nettsiden foreldreoppropet.no eller på papirliste hos en av organisasjonene som står bak kampanjen. Underskriftene oppbevares av IOGT i Norge i tråd med gjeldende retningslinjer til oppropet avsluttes og listen over underskrifter sendes til Barne- og familieministeren.

Vi har dessverre opplevd at noen bevisst har lagt inn falske underskrifter og at noen har brukt en robot til å spamme underskriftslisten. Vi ber derfor om mobilnummer til de som skriver under. Mobilnummeret brukes kun for å sjekke at det er reelle personer som skriver under, og vi sletter opplysningene når oppropet avsluttes og listen over underskrifter er oversendt Barne- og familieministeren. Vi vil ikke kontakte deg utover dette, og vi gir ikke nummeret ditt videre til andre. 

Vi har hele tiden hatt en manuell gjennomgang av underskriftene, og sletter åpenbare feil. Som feks. navn som er registrert flere ganger med kort mellomrom, tomme/ufullstendige oppføringer og åpenbare tullenavn. Dersom du tror du kan ha kommet i skade for å registrere noe feil, så send oss gjerne en mail slik at vi kan rette opp. Vi vil gjerne at listene skal være så riktige som mulig

.

Hvorfor kaller dere dette et foreldreopprop når også andre enn foreldre kan signere?

Det er bekymrede foreldre som har tatt initiativet til dette oppropet. De ønsket en kanal for å synliggjøre engasjement, og et ønske om en annen rusreform enn den som nå er foreslått. Flere av dem som tok kontakt opplevde at det var et for tøft debattklima til å løfte disse perspektivene selv, og ga uttrykk for at de hadde verdsatt om våre organisasjoner kunne fronte et slikt opprop. Foreldreopproet har anlagt et helt tydelig foreldreperspektiv på det vi ser som utfordringer ved forslaget til rusreform og på den reformen vi ønsker oss. Det er bekymrede foreldre som har tatt initiativet til dette oppropet og organisasjonene som står bak oppropet organiserer tusenvis av foreldre og besteforeldre. Flere av oss jobber med foreldreinvolvering som en av våre hovedstrategier for forebygging av narkotikaproblemer og vi er alle opptatt av å tilrettelegge for gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Vi inviterer både foreldre og alle andre som er opptatt av disse perspektivene til å underskrive dette oppropet.

Hvilken forskjell gjør det om jeg signerer på kampanjen?

Du viser at dette er en viktig sak som mange bryr seg om. Underskriftene overleveres Barne- og familieministeren. Det vil gi ham innsyn i hva mange foreldre og andre voksne mener om den foreslåtte rusreformen. Jo flere som signerer jo større er sjansen for at vi får gjennomslag.

Barne- og familieministeren har ansvar for at barn, unge og deres foreldre blir hørt. Han og regjeringen må derfor ta med seg oppropet og innholdet med seg videre i utarbeidelse av saken til Stortinget.

Flere av partiene er usikre på om de vil stemme for reformen, eller ev. komme med alternative forslag. Et folkelig engasjement i saken kan påvirke hva de lander på.

Hvem står bak kampanjen?

Det kan du lese om i fanen «Om oss». Flere organisasjoner stiller seg bak kampanjens budskap. De har logoen sin plassert på kampanjens forside.  

Hvordan kan jeg engasjere meg i dette?

Les mer under fanen «Engasjer deg».  

Kan organisasjonen vår få logoen på denne hjemmesiden?

Representerer du en organisasjons som støtter kampanjens budskap, og ønsker å vise det ved å ha logoen på forsiden? Vi vil gjerne høre fra dere. Send oss en e-post: post@foreldreoppropet.no