Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.

Regjeringen har nylig lagt frem et forslag til hvordan vi kan avkriminalisere narkotika i Norge. Forslaget går lenger enn hva en har gjort i andre europeiske land. Vi er redd forslaget vil føre til at flere unge vil bruke narkotika.

Alle ønsker at mennesker med rusproblemer skal få hjelp, men vi mener at det lar seg gjøre uten å svekke dagens forebyggende lovverk.

Hovedproblemet med forslaget til rusreform er at vi mister gode virkemidler som holder unge mennesker unna narkotika

I dag får ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder narkotika god oppfølging som gjør at mange slutter med narkotika. I det nye forslaget blir det i stor grad opp til ungdommene selv om de ønsker å motta noe hjelp.

Forslaget innebærer at bruk og besittelse til eget bruk fortsatt skal være forbudt, men at brudd på forbudet skal ikke lenger straffes. Narkotika som oppdages vil bli inndratt, og den som blir tatt med narkotika må møte til én obligatorisk samtale der de tilbys hjelp. Forslaget innebærer ingen videre oppfølging av unge eller voksne rusbrukere som ikke ønsker hjelp, og heller ingen styrking av hjelpetilbudet utover det som er tilgjengelig i dag, til de som takker ja til hjelp.

Ungdommen kan ikke overlates til seg selv. Det er et ansvar hele storsamfunnet må ta. Derfor sier vi nei til forslaget til rusreform, og ønsker å styrke dagens forebyggende lovverk og sikre oppfølging for å hjelpe ungdommer ut av rusbruk.

Er du enig? Signer oppropet du også. 

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.