Forsterk de gode tiltakene vi har idag!

Vi trenger en rusreform som er med på å forsterke alle gode hjelpetiltak som finnes for ungdom idag, Sier Anne Therese Buer, leder av IOGT-tiltaket Møteplassen i Karmøy.

 Hun har møtt hundrevis av ungdommer med rusutfordringer. Mange av dem sier konsekvensene har vært viktig for at de skulle skjønne alvoret av sitt gryende rusmisbruk.

- Det avgjørende for at mange av disse har blitt rusfri er at de har blitt fanget opp tidlig nok og fått god oppfølging fra politiet og andre forebyggende instanser.

IOGT Møteplassen støtter ungdom som opplever hverdagen som vanskelig og utfordrende, både gjennom samtaler og ved å være med dem på konkrete praktiske ting de trenger hjelp til og ved å samarbeide med andre deler av hjelpeapparatet. Både politi, helsevesen og andre deler av hjelpeapparatet henviser ungdom til Møteplassen.

Dette er et eksempel på et tiltak vi mener bør utvides og forsterkes i en ny rusreform.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.