Avkriminalisering av svært høye doser narkotika

Rusreformutvalget har i sin rapport foreslått avkriminalisering av svært høye terskelverdier for doser av ulike narkotiske stoffer. 

Dette innebærer at man kan besitte alle disse rusdosene samtidig, uten at man vil straffes for det dersom man blir tatt av politiet. For “ikke-tilvendte” brukere, som mange av de unge som eksperimenterer med narkotika er, vil det foreslåtte antall doser være nok til ett års forbruk.

Folkehelseinstituttet skriver i sitt høringssvar til rusreformen: 

Brukes rusdoser for ikke-tilvendte som en slags mal for sammenligning mellom stoffene, finner man overraskende store forskjeller med hensyn til hvor mange rusdoser som kommer under terskelverdiene; fra en rusdose for sopp til over 170 for hasj. (….) I sum ser man at en bruker kan ha doser som vil være under «terskelen» for 10 forskjellige stoffer og som samlet er tilstrekkelig for daglig bruk av en rusdose i ca. ett år. Dersom en bruker innehar flere forskjellige stoffer i mengder under terskelverdiene, kan dette representere en særlig risiko for brukeren. Bruk av flere stoffer samtidig er det vanlige ved overdosedødsfall og alvorlige forgiftninger. Det samme er tilfelle ved kjøring under rusmiddelpåvirkning. Vi savner en nærmere diskusjon av håndteringen av tilfeller med stoffmengder under terskelgrensen der flere forskjellige stoff blir funnet kontra tilfeller med funn av kun ett eller to stoff.

Tabelloversikt over brukerdoser for ulike narkotiske stoffer hentet fra folkehelseinstituttets høringssvar.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.