Støtt lokalpolitikere og fagfolk

Det er mange lokalpolitikere og fagfolk som er ute i offentligheten for å markere uenighet med regjeringens forslag til rusreform. Vis dem støtte!

Det kan du gjøre ved å like uttalelsene deres i sosiale medier, skrive et innlegg der du takker for at de står opp for de unge og/eller sender dem en mail eller melding der du takker for engasjementet deres. Det setter de pris på.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.