Snakk med folk

Vi ønsker også etterhvert å møte mennesker ansikt til ansikt og forklare folk hva den foreslåtte rusreformen vil bety for rusforebyggingen. 

Har du lyst til å være med ut og snakke med folk om rusreformen?  Meld deg frivillig, så tar vi kontakt hvis vi trenger folk på stand der du bor. 

Vi ønsker å snakke med flest mulig mennesker om hva den foreslåtte rusreformen vil bety for forebyggingen, særlig når det gjelder ungdom. Da kan vi svare på spørsmål og samle inn underskrifter. Kanskje finner vi også noen nye engasjerte frivillige til kampanjegruppa?

Vil du dra igang noe der du bor?

Hvor det blir stands avhenger av initiativ fra folk lokalt. Våre stands bemannes av frivillige mammaer og pappaer og andre voksne som er opptatt av forebygging og ønsker en annen rusreform.

Bli frivillig 

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.