- Vi har ingen å miste

- Heldigvis er ungdom i Norge blant de som bruker minst narkotika i Europa. Men ungdommen kan ikke overlates til seg selv, sier Siri Eftedal, en av mange foreldrene som er bekymret for hva som vil skje om den foreslåtte rusreformen vedtas. 

- Vi må hjelpe dem å bli rusfri, sier hun. - Vi har ingen å miste.

Siri Eftedal og tusenvis av andre bekymrede foreldre har sluttet seg til Foreldreoppropet mot narkotika.

Skriv under du også!
http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.