- I strid med både narkotikakonvensjonen og barnekonvensjonen

Bjørn Røse har en av de mange som har uttalt seg kritisk til liberalisering av narkotikalovgivningen. - Lytt til foreldrene, skrev han i denne kronikken i Aftenposten for et år siden.

- Når vi vet at narkotikakonvensjonen sier at bruk og besittelse skal være forbudt, og med ett eneste unntak også straffbart, og at barnekonvensjonen sier at barn skal beskyttes mot bruk av narkotika med alle egnede tiltak, er det høyst usikkert om avkriminalisering av narkotikabruk er i samsvar med disse konvensjonene, skrev han i et åpent brev til helseministeren som vi kunne lese i Bergens Tidene i november.

Nå har han sluttet seg til foreldreoppropet og oppfordrer andre foreldre og besteforeldre til så sterkt dere kan å advare mot rusreformutvalgets forslag.

Skriv under på Foreldre mot narkotika

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.