- Hverdagen er tøff nok som den er

- Jeg støtter Foreldreoppropet mot narkotika fordi jeg vet hvor lite som skal til for at narkotika kan ødelegge et ungt menneskes liv. Anders Skoland er leder for en av Frelsesarmeens menigheter i Oslo sentrum og trebarnspappa. Han er opptatt av å tilby gode og trygge rusfrie arenaer.

- For å få det til, så må vi sette grenser og gi tydelige signaler om at narkotika, det er forbudt, sier han.

- Ungdom må ikke overlates til seg selv til å ta enda mer vanskelige valg enn de allerede gjør. Hverdagen er tøff nok som den er. Da må vi gjøre det vi kan for å skape trygge og gode omgivelser både på hjemmebane og på fritiden.

Og en av de tingene du kan gjøre er å skrive under på Foreldreoppropet mot narkotika. http://foreldreoppropet.no

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.