Høringssvar

Høringsfristen for forslaget til ny rusreform gikk ut 15. mai. Mange av høringssvarene som er kommet inn støtter opp om det vi i Foreldreoppropet mot narkotika mener. Vi har hentet ut sitater fra noen av høringssvarene. På rusreformen.no finner du en oppsummering av flere av høringssvarene. 

 

Folkehelseinstituttet har levert sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling, og er på flere punkter kritisk til utvalgets forslag og den vitenskapelige begrunnelsen.

Oslo statsadvokatembeter er knusende i sin kritikk av Rusreformutvalgets forslag til ny narkotikapolitikk: “Regjeringens ønske om bedre hjelp til rusmisbrukere med et avhengighetsproblem støttes ikke av utvalgets forslag om avkriminalisering.”