Videoer

Vi har oppfordret noen av de som støtter kampanjen til å sende oss en video der de forteller litt om hvorfor de støtter denne kampanjen. 

 

Noe av det farligste man kan gjøre fra samfunnets side er å si fritt fram for narkotika blant våre barn og unge. Så dette må stoppes! sier Jan Bøhler om forslaget til ny rusreform.

- Når det gjelder rusbruk, så er foreldrene enormt viktige som forebyggere. I tillegg så mener jeg at storsamfunnet, voksensamfunnet, skal ta et veldig ansvar. Vi må være tydelige i signal og grensesetting når ungdom eksperimenterer, sier Marit Breivik, som jobber som sommeridrettssjef i Olympiatoppen.

Politi som jobber forebyggende mot barn og unge og de som jobber med bekjempelse av organisert kriminalitet vil miste viktige verktøy dersom den foreslåtte rusreformen blir vedtatt, sier Jan Erik Bresil i Norsk Narkotikapolitiforening 

Vi trenger en rusreform som er med på å forsterke alle gode hjelpetiltak som finnes for ungdom idag, Sier Anne Therese Buer, leder av IOGT-tiltaket Møteplassen i Karmøy.

- Vi må behandle tunge misbrukere som mennesker med helseproblemer og ikke som kriminelle, men det er det rom for innenfor dagens lovverk, sier Espen Andreas Hasle, fylkesleder for Oslo KrF.

- Jeg er i hvert fall sikker på en ting. Rusreformen blir ikke akkurat slik som utvalget har ønsket seg, sier Kari Kjønaas Kjos som sitter i justiskomiteen for Fremskrittspartiet FrP. Hun ønsker et foreldreopprør velkommen.

- Jeg støtter Foreldreoppropet mot narkotika fordi jeg vet hvor lite som skal til for at narkotika kan ødelegge et ungt menneskes liv. Anders Skoland er leder for en av Frelsesarmeens menigheter i Oslo sentrum og trebarnspappa. Han er opptatt av å tilby gode og trygge rusfrie arenaer.

Ungdom i Norge er blant dem som bruker minst narkotika i hele Europa, og en holdningsenring fra øverste hold kan snu dette fort, sier Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Frp.

Olav Nordheim fra Senterpartiet i Larvik er en av mange lokalpolitikere som reagerer på forslaget til rusreform.

Den forebyggende effekten av dagens lovverk, som har vært med på å holde forbruket av narkotika lav, er foreslått fjernet.. Men det er ikke foreslått verken nye hjelpetiltak, kompetanseheving eller mer ressurser til hjelpeapparatet, og mange frykter at det er kommuner og barnevern som her blir sittende med svarteper.

- Vi skal være tett på barna våre i de årene de er mest sårbare, sier Trine Haltvik. Hun er håndballtrener og mamma og har skrevet under på http://foreldreoppropet.no. - Samfunnet må ha mulighet til å gripe inn for å hjelpe ungdom som har begynnende rusproblem. Det ansvaret skal ikke familier stå med alene. Derfor støtter jeg Foreldreoppropet mot narkotika, sier hun. 

Bjørn Røse har en av de mange som har uttalt seg kritisk til liberalisering av narkotikalovgivningen. - Lytt til foreldrene, skrev han i denne kronikken i Aftenposten for et år siden.

- Det er ikke greit å prøve narkotika. Det er ikke greit å ha det på seg. Det er ikke greit å flørte med det.
Hedda Foss Five er ordfører i Skien kommune og mamma til fire og narkotikaforebygging er en av hennes viktigste saker.
- Så det er jeg en utrolig sterk tilhenger av at vi ikke liberaliserer og åpner for, sier hun.

Ikke driv sjansespill og lek med fremtiden til ungdommen vår, sier Anca Håkestad i Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark.

- Idag har vi mange forebyggende tiltak som er gode. La oss heller styrke dem, istedenfor å drive sjansespill med vår ungdom, sier Frankeh Yaya Colley.

- Det er en egoistisk reform. Det handler ikke om å ta vare på barn og unge, det handler om å få bruke mest mulig selv, sier Jørn Hansen, ANTA-kursholder og fembarnsfar.

Åsmund Kleivenes er prosjektleder for Idrett uten alkohol. Og han spør hva det hadde gjort med idretten om doping ikke fikk konsekvenser.

- Jeg tørr påstå at en økt satsing på forebyggende arbeid vil være en mye bedre og langt billigere løsning enn å satse på en plan som mest sannsynlig vil gi oss økte reparasjonskostnader. Mye vil kanskje ikke en gang være mulig å reparere, sier han.

- Heldigvis er ungdom i Norge blant de som bruker minst narkotika i Europa. Men ungdommen kan ikke overlates til seg selv, sier Siri Eftedal, en av mange foreldrene som er bekymret for hva som vil skje om den foreslåtte rusreformen vedtas. 

Sønnen døde av MDMA. Nå advarer Arne Bratland mot den foreslåtte rusreformen.

Etter sønnens død valgte foreldrene å søke mer kunnskap om narkotika og bruke sin erfaring til å engasjere seg i rusforebyggende arbeid. 

- Det engasjementet har lært oss at den forbudspolitikken vi har i dag har gitt gode resultater, forteller han.

- Som tidligere rusavhengig og kriminell, så vet jeg, av alle, hvor viktig det er at noen kan stå der og fange deg opp, hvis du av forskjellige årsaker har vært litt uheldig og kommet på skråplanet, sier Kjell Hagen, daglig leder av foreningen Halling mot rus.

Aisha Zubair er en av ungdommene som bor i Groruddalen. Hun er skeptisk til den foreslåtte rusreformen. - Dersom ungdom får velge selv om de skal fortsette å ruse seg, uten konsekvenser, så velger flere ungdommer det, sier hun.

Støtt oppropet

Ikke driv sjansespill med ungdommen vår. Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. 
Vi vil ha en annen rusreform!

Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Barne- og familieministeren.

0

har skrevet under

Om underskriftene

Vi gjennomgår alle underskrifter manuelt, og luker ut feil. Les mer om hvordan vi behandler underskriftene her.

Vi opplever dessverre at noen bevisst legger inn falske underskrifter, bla. opplevde vi natt til 29. mai at en robot registrerte mange falske navn. Vi sletter de falske underskriftene fortløpende, og har gjort noen endringer for å forenkle vår kvalitetssikring.